Το εθνικο λαχειο είναι ένα λαχείο διαδοχικών κληρώσεων που έχει ξεκινήσει από το 1937. Βγαίνει σε εκδόσεις τετραμήνου οι οποίες περιλαμβάνουν 6 κληρώσεις. Οι πρώτες 4 κληρώσεις έχουν 2 υποκληρώσεις ενώ η 5η έχει 6 και η έκτη είκοσι δύο. Το κόστος του λαχείου είναι 40 ευρώ ανά δεκάδα για κάθε κλήρωση.

Ο κάτοχος του λαχείου πρέπει να ανανεώνει το λαχείο του σε κάθε κλήρωση ώστε να θεωρείται έγκυρο. Η ανανέωση γίνεται διατηρώντας τον ίδιο αριθμό. Σε κάθε κλήρωση υπάρχουν ανεξάρτητα κέρδη τα οποία και αυξάνονται έως την τελευταία κλήρωση. Ο πρώτος λαχνός κερδίζει 4 εκατομμύρια ευρώ και κληρώνεται την τελευταία ημέρα της τελευταίας κλήρωσης. Υπάρχουν λαχνοί που κερδίζουν 10 – 200 χιλιάδες ευρώ αλλά και μικρότεροι λαχνοί που πληρώνουν από 300 έως 5.000 ευρώ. Επίσης αν κάποιος δεν κερδίσει σε μία έκδοση έχει 50% πιθανότητα να κερδίσει δωρεάν την επόμενη ανανέωση. Για να γίνει αυτό ωστόσο θα πρέπει να έχει ανανεώσει το λαχείο του σε όλες τις κληρώσεις της τρέχουσας έκδοσης.

Τα γραμμάτια του εθνικού λαχείου διαιρούνται σε δέκατα οπότε εκτός από τον αριθμό τους έχουν και τα γράμματα από Α έως Ι. Η τιμή τους είναι 40 ευρώ ανά δεκάδα γραμματίων εφόσον αυτά αγοράζονται στην πρώτη κλήρωση της τρέχουσας έκδοσης. Εάν κάποιος θέλει να συμμετάσχει σε κληρώσεις χωρίς προηγουμένως να έχει αγοράσει το λαχείο τότε θα πρέπει να καταβάλει το τίμημα αγοράς και των προηγούμενων λαχνών. Εάν κάποιο λαχείο κερδίσει σε μία κλήρωση τότε δεν μπορεί να συμμετάσχει στις επόμενες οπότε ο κάτοχός του θα πρέπει να αγοράσει νέο λαχείο πληρώνοντας το αντίστοιχο τίμημα.

Το εθνικό λαχείο μπορείτε να το αγοράσετε από οποιοδήποτε πρακτορείο λαχείων ή από αντιπροσώπους πρακτορείων λαχείων. Τα κέρδη του εθνικού λαχείου φορολογούνται με συντελεστή 10% μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού των 100 ευρώ. Εάν τα κέρδη του 1/10 του γραμματίου είναι μικρότερα από 15.000 ευρώ τότε αυτά πληρώνονται στο πρακτορείο. Εάν είναι μεγαλύτερα από αυτό το ποσό τότε πληρώνονται από την επόμενη της ημέρας της κλήρωσης στη Διεύθυνση κρατικών λαχείων. Τα κέρδη παραγράφονται μετά το πέρας τετραμήνου εφόσον δεν ζητηθούν. Μάλιστα η ημερομηνία παραγραφής κερδών γράφεται πάνω στα λαχεία.

Εκτός από το εθνικό λαχείο μπορείτε να βρείτε και πληροφορίες για το λαϊκό λαχείο και το κρατικό λαχείο.