Η κλήρωση του λαικού λαχείου γίνεται χρησιμοποιώντας 7 ηλεκτρονικές κληρωτίδες. Η πρώτη από τις κληρωτίδες περιέχει οχτώ σφαίρες οι οποίες έχουν αριθμούς από μηδέν έως επτά. Οι 5 επόμενες κληρωτίδες έχουν από 10 σφαιρίδια με 10 αριθμούς (0-9). Στην έκτη κληρωτίδα τοποθετούνται τόσες σφαίρες όσες και οι σειρές του λαικού λαχείου που κυκλοφόρησαν. Στην τελευταία κληρωτίδα μπαίνουν 5 σφαιρίδια που έχουν τους αριθμούς των γραμμάτων ενός ακέραιου γραμματίου από τα κρατικά λαχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε).

Κατά την κλήρωση περιστρέφονται όλες οι κληρωτίδες. Από τις πέντε κληρωτίδες με τους αριθμούς από το 0 έως το 9 βγαίνει από ένα νούμερο και σχηματίζεται ο πενταψήφιος αριθμός ο οποίος είναι ο πρώτος λαχνός στον πίνακα των κερδών αλλά και ο πρώτος λαχνός για το τρίδιμο λαχείο.

Από τον πρώτο λαχνό υπολογίζονται αυτόματα άλλοι 119 λαχνοί σύμφωνα με το ειδικό βιβλίο για την κατανομή των κερδών του Λαϊκού Λαχείου. Με την έκτη κληρωτίδα υπολογίζεται ο τρίδυμος λαχνός. Δηλαδή βγαίνει η σειρά που ανήκει ο πρώτος λαχνός και έτσι εάν κάποιος έχει +1 και -1 από τον αριθμό αυτό κερδίζει των τρίδυμο λαχνό. Οι αριθμοί αυτοί κερδίζουν ακόμα κι αν ανήκουν σε άλλη σειρά.

Ο Μεγάλος λαχνός υπολογίζεται από την έβδομη κληρωτίδα όπου κληρώνεται ένα από τα στοιχεία Α,Β, Γ, Δ, Ε. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στο άρθρο για το κρατικό λαχείο.